Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

avni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA SELNICA - građenje kampa uz ribnjak u Selnici

Datum objave: 1. travnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/19-01/000009
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0007
Čakovec, 01.04.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA SELNICA, HR-40314 Selnica, Jelačićev trg 4
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine ugostiteljsko-turističke namjene, 2. skupine - građenje kampa uz ribnjak u Selnici
na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 1688 k.o. Selnica koja će se formirati od 16881, 16882/1, 16882/2, 16883, 16884, 16885, 16886, 16887 i 16888 k.o. Selnica (Selnica, Ulica Zrinskih 39A).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 08.04.2019. godine od 9:00 do 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content