Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta DEJAN HORVAT

Datum objave: 17. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000054
URBROJ: 2109/1-09-1/01-19-0009
Čakovec, 17.01.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
DEJAN HORVAT, HR-40321 MALA SUBOTICA, DRŽIMUREC 22
MIRJANA HORVAT, HR-40321 MALA SUBOTICA, DRŽIMUREC 22
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine, (2. skupine) gospodarske namjene, pretežito poljoprivredne djelatnosti - dogradnja peradarnika (ukupni kapacitet rekonstruiranog peradarnika iznosi 12.264 komada pilića u turnusu)
na građevnoj čestici k.č.br. 1045 k.o. Držimurec koja se formira od k.č.br. 1045 i dijela k.č.br. 1048 k.o. Držimurec (Držimurec - izvan granica građevinskog područja).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.01.2019. godine od 08:30 do 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA PROSTORNO UREĐENJE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content