Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA DONJA DUBRAVA - Sportski park Krbulja - nadstrešnica uz sportsku zgradu nogometnog kluba i rasvjeta teniskih sportskih terena

Datum objave: 14. siječnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000106
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0005
Prelog, 14.01.2019.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA DONJA DUBRAVA, HR-40328 Donja Dubrava, Trg Republike 13
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine športsko-rekreacijske namjene, 2. skupine - Sportski park Krbulja - nadstrešnica uz sportsku zgradu nogometnog kluba i rasvjeta teniskih sportskih terena
na postojećoj građevnoj čestici k.č.br. 761/18 k.o. Donja Dubrava (u Donjoj Dubravi, Krbulja 19).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28. 1. 2019. od 9:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Prelog, Glavna 35, 2. kat, tel. 040/646-510.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE
Valentina Horvat Pavčec, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content