KLASA: 112-02/18-03/7
URBROJ:2109/1-12-19-10
Čakovec, 04. siječnja 2019.

 

P O Z I V

ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

 

               Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župana, a koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za odnose s javnošću održat će se

11. siječnja (petak) 2019. godine, s početkom u 09,00 sati

u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjama, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinje će osobno biti obaviještene putem elektroničke pošte koju su naznačile u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA