KLASA: 112-02/18-03/8
URBROJ: 2109/1-06-18-07
Čakovec, 17. prosinca 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ZAŠTITAR

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u službu zaštitara poziva na testiranje kandidata koji ispunjava formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 1096/18 od 5. prosinca 2018. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 7. siječnja 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatom, ukoliko ostvari najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidat će osobno biti obaviješten putem elektroničke pošte koju je naznačio u svojoj prijavi na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA