KLASA: 112-02/18-03/7
URBROJ:2109/1-06-18-17
Čakovec, 23. studenog 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATKINJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – ADMINISTRATIVNI REFERENT U PISARNICI

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u službu administrativnog referenta poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme, u Upravni odjel za poslove Skupštine i opće poslove, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/18 od 7. studenog 2018. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 30. studenog 2018. godine (petak), s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjama, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinje će osobno biti obaviještene putem elektroničke pošte koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA