KLASA: 112-02/18-03/5
URBROJ:2109/1-12-18-12
Čakovec, 20. studenog 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I EU PROJEKTE

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za proračun i EU projekte poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za poslove župane Međimurske županije, a koji je bio objavljen u „Narodnim novinama“ broj 98/18 od 7. studenog 2018. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 3. prosinca 2018. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjama, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinje će osobno biti obaviještene putem elektroničke pošte koju su naznačile u svojim prijavama na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE NATJEČAJA