Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta NEVENKA ZRNA

Datum objave: 22. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000198
URBROJ: 2109/1-09-2/04-18-0011
Čakovec, 22.11.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
NEVENKA ZRNA, HR-40320 DONJI KRALJEVEC, DONJI HRAŠĆAN 82
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene - stambena građevina,
- građenje građevine pomoćne namjene - pomoćna građevina (nadstrešnica),
- građenje građevine pomoćne namjene - pomoćna građevina (sjenica),
na građevnoj čestici k.č.br. 1994 k.o. Podturen, Podturen, Ulica II. Zaloka 27.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.12.2018. u 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, R. Boškovića 2, Čakovec; prizemlje, soba 12, telefon 040/374-101.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Ružica Spajić, mag.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content