Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta VLADIMIR LEČEK

Datum objave: 7. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000186
URBROJ: 2109/1-09-2/06-18-0011
Čakovec, 07.11.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
VLADIMIR LEČEK, HR-52100 PULA, VIDELANKA 11
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- građenje građevine stambene namjene - zamjenska stambena građevina, 2. skupine
- prenamjena stambene građevine u pomoćnu građevinu, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 2362 k.o. Železna Gora, Železna Gora 194.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content