Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta KATARINA VLAH

Datum objave: 5. studenoga 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-05/000055
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008
Čakovec, 05.11.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
KATARINA VLAH, HR-40321 MALA SUBOTICA, PALOVEC, MALA 8
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- građevinu stambene namjene, pomoćne i gospodarske namjene,
izgrađene na katastarskim česticama k.č.br. 1141, 1142 i 1148 k.o. Palovec (građevna čestica formirat će se od k.č.br. 1141, 1142 i dio k.č.br. 1148 k.o. Palovec) Palovec, Mala 8.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.11.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content