Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta JOSIP GRBAVEC

Datum objave: 17. listopada 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000196
URBROJ: 2109/1-09-2/06-18-0005
Čakovec, 17.10.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
JOSIP GRBAVEC, HR-40318 DEKANOVEC, FLORIJANA ANDRAŠECA 16
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna Rješenja za
- građenje građevine stambene namjene - stambena građevina, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 2471 k.o. Dekanovec, Dekanovec, Florijana Andrašeca 16.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba 11, telefon 040 374 267.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjena i dopuna Rješenja može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNA SURADNICA ZA GRADNJU
Željka Cmrečnjak, bacc.ing.aedif.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content