Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

Datum objave: 21. kolovoza 2018.

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je 14. kolovoza 2018. godine natječaj za financiranje projekata u 2018. godini prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja  na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
Cilj Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomskom osnaživanju nacionalnih manjina.
Ukupna planirana vrijednost Natječaja iznosi 7.500.000,00 kn pri čemu će se raspodjela sredstava vršiti po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave prema sljedećoj tablici:
 

Razvojna skupina I II III IV
Indikativni iznos sredstava za sve projekte (kn) 3.000.000 2.250.000 1.500.000 750.000

 
Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 75.000,00 kn. Bespovratne potpore na temelju Natječaja smatraju se potporama male vrijednosti i dodjeljuju se u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore ili Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru, ovisno o vrsti ulaganja.
Projektne aktivnosti se moraju provoditi na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.
Prijavu na Natječaj može podnijeti obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika u trenutku podnošenja prijave, ekonomske veličine do 3.999 eura standardnog ekonomskog rezultata.
Rok za prijavu na Natječaj je 24.9.2018. godine, s time da preporučene pošiljke moraju biti poslane najkasnije 24.9.2018. godine, a ako se prijava dostavlja u urudžbeni ured/pisarnicu Ministarstva poljoprivrede mora se dostaviti najkasnije 24.9.2018. godine do 15:00 sati.
Sva pitanja u vezi s Natječajem mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću e-mail adresu: prijavazaprogram@mps.hr.
 
Više o natječaju ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content