Dana 03.08.2018. godine u E-oglasniku javne nabave RH objavljena je obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe zdravstvene na području Međimurske županije na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti zdravstvene njege u kući na području općine Nedelišće (1 koncesija).

Krajnji rok za dostavu ponuda je 03.09.2018. godine do 10,00 sati, bez obzira na način dostave, kada će ujedno biti i javno otvaranje ponuda. Ponuda se dostavlja na adresu: Međimurska županija, R.Boškovića 2, 40000 Čakovec, poštom ili neposrednom predajom u pisarnicu.

Detalji predmetnog postupka propisani su u priloženoj dokumentaciji za nadmetanje OVDJE (DOCX).