KLASA: 112-03/18-03/5
URBROJ:2109/1-12-18-06
Čakovec, 8. kolovoza 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATKINJA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, a koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za radno mjesto Višeg stručnog suradnika – Voditelja projekta održat će se

20. kolovoza (ponedjeljak) 2018. godine, s početkom u 10,00 sati

u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjama, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinje će osobno biti obaviještene putem elektroničke pošte koju su naznačile u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA