Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava - SVK priključak za BP Hodošan

Datum objave: 2. kolovoza 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000061
URBROJ: 2109/1-09/4-18-0005
Prelog, 02.08.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
HT d.d., HR-10000 Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, telekomunikacijskog sustava - SVK priključak za BP Hodošan_x, 2. skupine,
na katastarskim česticama 3451 i 3447 k.o. Palinovec i k.č. 4588, 4589 i 3205 k.o. Hodošan, izvan granica građevinskog područja.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.08.2018. od 09:00 do 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Ispostava Prelog, Glavna 35, Prelog, drugi kat (tel. 040 347062).
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content