Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Vijećnici Županijske Skupštine čestitali „vatrenima“ i donijeli rebalans Proračuna!

Datum objave: 12. srpnja 2018.

U četvrtak, 12. srpnja 2018. godine održana je 7. sjednica Skupštine Međimurske županije koja je raspravljala o 13 točaka. Na samom početku sjednice Skupštine, predsjednik Mladen Novak, u ime svih vijećnica i vijećnika, čestitao je na velikom uspjehu Hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji poželjevši puno uspjeha u finalu. Župan Matija Posavec nadovezao se na čestitke naglasivši kako je ovo najveći uspjeh, ne samo nogometa, već hrvatskog sporta uopće, primjetivši kako je konačni rezultat i doprinos stručnog stožera u kojem važnu ulogu, uz izbornika Zlatka Dalića, ima i međimurec Dražen Ladić. Stoga će župan na Odboru za dodjelu javnih priznanja upravo Dražena Ladića predložiti za počasnog građanina Međimurske županije. Poželjevši „našima“ da postanu svjetski prvaci, vijećnici su raspravljali o 1.Izmjenama i dopunama Proračuna Međimurske županije, prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Međimurske županije, prijedlogu Odluke o sufinanciranju nabavke obveznih školskih udžbenika za narednu školsku godinu, prijedlogu Odluke o stjecanju poslovnog udjela u TICM-u za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu, prijedlog  Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova u vlasništvu Međimurske županije, prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o partnerstvu na projektu „Med dvemi vodami“, prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o osnivanju javne ustanove Razvojno edukacijskog centra za metalsku industriju „Metalska jezgra“, te odluke o imenovanjima i razrješenjima članova skupštinskih odbora.
Zbog nespojivosti funkcije obzirom na preuzimanje dužnosti ministra gospodarstva, dosadašnji vijećnik Darko Horvat (HDZ) stavio je mandat u mirovanje, a zamijenio ga je vijećnik iz redova HDZ-a, Igor Ivković.
Što se tiče, 1.Izmjene i dopune, župan Matija Posavec naglasio je kako je, za razliku od ranijih proračuna, ovaj rebalans u svrhu povećanja od 26.107.735,00 kn, sa 559.463.734,00 kune na 585.571. 469,00 kuna, kako bi se, u najvećem dijelu, pokrio manjak zdravstvenih ustanova. „Naime, Dom zdravlja 5,2 milijuna kn, Županijska bolnica 31,8 milijuna kn i Zavod za hitnu medicinu 894.269,00 kn su zabilježili manjak dok su sve ostale ustanove zabilježile višak prihoda nad rashodima. To ćemo sve pokriti i u ovom trenutku smo dugove same Međimurske županije sveli na 9.748.206,00 kn. Dva su najveća pojedinačna noviteta u rebalansu proračuna. Prvi je, obzirom na niz projekata koje provodimo, osobito u obrazovanju, moramo predvidjeti iznos od 10 milijuna kn za predfinanciranje i pokrivanje dijela sufinanciranja izgradnje, dogradnje ili adaptacije škola i dvorana.  Drugi je osiguranje financijskih sredstava za nabavku uređaja za magnetsku rezonancu u našoj bolnici za koji smo započeli s provođenjem postupka javne nabave i očekujem da će sve biti završeno do kraja godine, sukladno obećanju koji sam dao početkom ove godine. Povećavamo program potpora u poljoprivredi, Turističkoj zajednici, Centru dr.R.Steiner. Povećala se stavka ulaganja u školstvo, asistente u vrtićima, u međuvremenu su nam prošli određeni projekti za koje smo dobili EU sredstva pa ih moramo planirati u proračunu, poput „Cyclist welcome“ 610 000 kn, „Inno wises“ 155 000 kn,  „Iškulica“ 754.000,00 kn,“Med dvemi vodami“ 1.338.850,00 kn, „Impuls za 54+“ 743.254,00 kn, “Metalska jezgra“ 4.304.000,00 kn i niz drugih, manjih projekata.  Smanjuju se troškovi Zračne luke za 90 000 kn, Muzeja Međimurja za 1,6 mil.kn.“
Rasprava o prijedlogu Odluke o izmjeni odluke o izvršavanju Proračuna Međimurske županije predložena je sa ciljem da se prihodi ustanova nad kojima Županija ima osnivačka prava, a koji su ostvareni od najma ili su stvoreni vlastiti prihodi, nemaju obvezu uplaćivanja tih prihoda u Proračun već ih te ustanove, ili društva, mogu zadržati za olakšanje svog poslovanja.
Što se tiče prijedloga Odluke o sufinanciranju nabavke obveznih školskih udžbenika za narednu školsku godinu, Skupština je donijela odluku o tehničkoj i financijskoj provedbi spomenutog projekta obzirom da cjelokupni iznos premašuje iznos kojim izvršno tijelo može samostalno raspolagati.  „Početkom nove školske godine učenike osnovnih škola na klupama će dočekati komplet obaveznih udžbenika a način financiranja je 70% iz Proračuna Međimurske županije, a 30% će sudjelovati općine i gradovi razmjerno broju učenika sa svog područja. U slučaju grada Čakovca, postotak financiranja bit će obrnuti obzirom da je Grad osnivač osnovnih škola na svom području“, objasnio je pročelnik Branko Sušec.
Vezano na točku o prijedlogu Odluke o stjecanju poslovnog udjela u TICM-u za potporu tehnološki utemeljenom i inovativnom poduzetništvu, riječ je o skupštinskoj odluci kojom je REDEA d.o.o. bila osnivač i jedini član Skupštine društva. Pretvaranjem REDEA-e u javnu ustanovu, potrebno je izvršiti i prijenos  poslovnog udjela uz naknadu uz iznos nominalne vrijednosti sa REDEA-e na Međimursku županiju.
Točka vezana za prijedlog  Smjernica za utvrđivanje plaća direktora trgovačkih društava i ravnatelja ustanova u vlasništvu Međimurske županije podrazumijeva svoje treće izmjene i dopune zbog toga što su u međuvremenu osnovane javna ustanove za razvoj Međimurske županije i javna ustanova Razvojno edukacijski centar za metalsku jezgru, te je u spomenutim Smjernicama potrebno utvrditi plaće za ravnatelje navedenih ustanova.
Vijećnici su donijeli Odluku o davanju suglasnosti za sklapanje Sporazuma o partnerstvu na projektu „Med dvemi vodami“.  Nositelj projekta je Javna ustanova za zaštitu prirode, a partneri su Međimurska županija, REDEA, Turistička zajednica Međimurske županije i Općina Sveti Martin na Muri. Vrijednost projekta je 12.108.422,00 kn, bespovratna sredstva su 85%, a udio Međimurske županije iznosi 1.396.558,00 kn. Odluka podrazumijeva ovlast županu za potpisivanje Sporazuma o partnerstvu na projektu.
Što se tiče točke o izmjeni odluke o osnivanju javne ustanove Razvojno edukacijskog centra za metalsku industriju „Metalska jezgra“, riječ je o promjeni privremenog ravnatelja. Županijska Skupština na posljednjoj sjednici imenovala je Jaka Horvata, no kako je u međuvremenu otišao na novo radno mjesto, za novu privremenu ravnateljicu imenuje se Maša Tomašić.
Skupština Međimurske županije je, na temelju prijedloga Narodne stranke - Reformisti donijela Odluku o razrješenju Ervina Vičevića (NS - Reformisti) na mjestu predsjednika Odbora za lokalnu samoupravu te imenovanju Siniše Šalamona (NS - Reformisti).  Ervin Vičević (NS - Reformisti)  razrješuje se i dužnosti člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise a imenuje se Siniša Baksa (NS - Reformisti). Ervin Vičević (NS - Reformisti)  razrješuje se i dužnosti člana Odbora za financije i proračun, a imenuje se Ivan Kolmanić (NS - Reformisti). Ivica Baksa (NS - Reformisti) razrješuje se i dužnosti člana Odbora za izbor i imenovanja, a umjesto njega se imenuje Marijan Mesarić (NS - Reformisti). Zoran Habijan (NS - Reformisti) razrješuje se i dužnosti člana Odbora za poljoprivredu i turizam, a imenuje se Zoran Kozjak (NS - Reformisti).
Sjednica Županijske Skupštine, tradicionalno, je započela aktualnim satom.  Prvo pitanje postavio je Željko Pavlic (MDS) istaknuvši podatak kako, prema podacima Fine, u Međimurskoj županiji je blokirano 8285 građana koji ukupno duguju 1,4 milijarde kuna. Postavio je pitanje hoće li se Međimurska županija uključiti u pomoć najugroženijim  stanovnicima Međimurja? Župan je odgovorio da je nekoliko puta održan sastanak sa predstavnicima građanske inicijative „Ovršni ustanak“ na kojem je dobio prijedloge kako bi se Županija mogla uključiti. „Pohvaljujem ovu građansku inicijativu i smatram da kao društvo i zajednica moramo biti solidarni prema onima kojima je pomoć potrebna.  Jedan od tih prijedloga je osnivanje Fonda za stambeno zbrinjavanje deložiranih i beskućnika, što je i prihvaćeno, te je u Proračun Međimurske županije uvrštena stavka od 150 000 kuna.“ Vijećnik Željko Pavlic zatražio je i pisani odgovor od Hrvatskih željeznica vezano uz dva sigurnosna incidenta zbog neispravnog funkcioniranja branika na željezničkom cestovnom prijelazu u Maloj Subotici.
Ivica Baksa (NS-Reforisti) postavio je pitanje modela uvođenja informatike u niže razrede osnovnih škola na što je župan odgovorio kako upravo osnivanjem Centra izvrsnosti iz informatike, suradnjom s Udrugama, osnivanjem informatičkog klastera, funkcioniranjem TIC-a činimo sve kako bi informatika imala visoku zastupljenost u obrazovnom sustavu Međimurja.
Dijana Novak (HNS) postavila je pitanje nabavke uređaja za magnetsku rezonancu i realizacije projekta prirodne baštine, na što je Župan odgovorio kako će MR uređaj biti u našoj bolnici do kraja ove godine. „Uskoro ćemo raspisati javni natječaj za nabavku uređaja, stvoriti sve preduvjete, osigurati financijska sredstva i na taj način podići standard u zdravstvenom sustavu. Projekt „Med dvemi vodami“ vrijedan je više od 12 milijuna kuna od čega je 85% bespovratnih EU sredstava. Ovaj tjedan je trebalo biti potpisivanje Ugovora no prolongirano je za idući tjedan nakon čega ćemo započeti sa adaptacijom naše Javne ustanove, obnovom „stare hiže“ u Frkanovcu i sl.“ – odgovorio je župan Posavec.
Mladen Čonka (HSS) spomenuo je problem vrana na poljoprivrednim parcelama i domaćinstvima te inicirao raspravu na idućem Kolegiju načelnika i gradonačelnika te govorio o listama čekanja u Županijskoj bolnici pitajući što se može napraviti da se one smanje. O tome se referirala pročelnica UO za zdravstvo Sonja Tošić Grlač, ali i vijećnik Goran Kozjak (HDZ) napomenuvši kako su na prijedlog Odbora za zdravstvo prikupljeni prijedlozi za zadržavanje liječnika u našem kraju te će se o tome raspravljati i na tematskoj sjednici Odbora.
Franjo Cimerman (HDZ) izrazio je nezadovoljstvo što je projekt navodnjavanja u Međimurju propao pitajući zašto se ulažu velika sredstva u projekt koji nema interes. Drugo pitanje bila je reakcija na izjave predsjednika Skupštine oko pojavljivanja vijećnika HDZ-a sjednicama skupštinskih odbora. Pročelnik UO za gospodarstvo Darko Radanović odgovorio je na pitanje vijećnika, dok je župan Posavec izrazio žaljenje zbog nepojavljivanja vijećnika HDZ-a sjednicama Odbora za financije a na kojima se raspravlja o onim točkama koje podrazumijevaju financije.
Jasna Ciboci (HDZ) postavila je pitanje u kojoj je fazi postupak ažuriranja projektne dokumentacije za dogradnju Osnovne škole u Murskom Središću na što je resorni pročelnik Branko Sušec odgovorio kako je radni sastanak na tu temu trebao biti održan prošloga tjedna, no zbog godišnjih odmora nisu se mogli odazvati svi dionici te je, u dogovoru sa gradonačelnikom Murskog Središća, sastanak predviđen za kraj kolovoza. 
Vijećnik Josip Puklavec (HNS) od predsjednika Skupštine je zatražio tematsku sjednicu Odbora za poljoprivredu naglasivši kako se više treba posvetiti našim poljoprivrednicima i pomoći im u problemima u kojima se nalaze.  Inicijativa je prihvaćena te će tematska Sjednica biti održana u rujnu.
Ervin Vičević (NS Reformisti) osvrnuo se na novi Zakon o odgoju i obrazovanju smatrajući ga diskriminatorskim prema brojnim učiteljima pitajući kako se mogu zaštiti. Odgovarajući na pitanje zamjenica župana Sandra Herman rekla je kako je reagirala akademska zajednica te će se putem amandmana pokušati izmijeniti sporni dio, no ono što može biti utjeha za učitelje jest činjenica da je sustav promijenjen već 2005. godine pa je malo njih ostalo nezaposleno pa se retrogradno ništa neće mijenjati ni intervenirati u postojeća radna mjesta djelatnika u obrazovnom sustavu.
Vijećnik Zlatko Horvat (HDZ) dotaknuo se teme Prostornog plana Međimurske županije rekavši kako je potrebno izraditi Stratešku procjenu utjecaja na okoliš ne samo za dijelove koji su vezani uz izmjene i dopune Prostornog plana, već i za cijeli prostor Međimurske županije. Na taj bi se način izbjegla obaveza općina i gradova da prilikom izrade prostornog plana svog područja donosi, i plaća, izradu strateške procjene niže razine. Odgovorio je resorni pročelnik Stjepan Lacković.
Zlatko Horvat (HDZ) zamjerio je županu što je davao izjave da Vlada RH premalo pozornosti daje Međimurju i ponovno ga pitao da li smatra da se Međimurska županija zanemaruje. Župan je odgovorio da sve što se odvija u Međimurju nije zasluga pojedinca ili bilo koje političke stranke na vlasti već aktivnog doprinosa cijelog tima ljudi koji na terenu osmišljavaju projekte, kandidiraju ih, prate evaulacijske procese, suočavaju se s izazovima administracije i prate realizaciju projekta pazeći na poštivanje svih rokova i predaje izvješća. „To je vrlo kompliciran sustav u kojem doista kao Međimurje dokazujemo zavidnu razinu spremnosti i sposobnosti povući novac iz EU i nije korektno da se prezentira priča da je to zasluga neke stranke ili nekog ministra. U dijelu koji je direktno vezan uz državni proračun, ništa ne dobivamo“.          
 
[ngg_images source="galleries" container_ids="1685" display_type="photocrati-nextgen_basic_thumbnails" override_thumbnail_settings="1" thumbnail_width="120" thumbnail_height="90" thumbnail_crop="1" images_per_page="100" number_of_columns="0" ajax_pagination="0" show_all_in_lightbox="0" use_imagebrowser_effect="0" show_slideshow_link="0" slideshow_link_text="[Prikaz slika]" order_by="imagedate" order_direction="DESC" returns="included" maximum_entity_count="500"]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content