KLASA: 112-03/18-03/3
URBROJ:2109/1-07-18-15
Čakovec, 28. lipnja 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

– VIŠI REFERENT – ADMINISTRATOR NA PROJEKTU

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti, a koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Burza rada te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za radno mjesto Višeg referenta – Administratora na projektu Razvojno-edukacijski centar za metalsku industriju – Metalska jezgra održat će se

4. srpnja (srijeda) 2018. godine, s početkom u 9,00 sati

u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojim prijavama na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA