Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu unutarnjeg revizora na neodređeno vrijeme

Datum objave: 18. lipnja 2018.

Na temelju članka 5. stavka 1. i članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11 i 4/18), župan Međimurske županije donio je

O D L U K U
o poništenju Javnog natječaja za prijam u službu unutarnjeg revizora na neodređeno vrijeme

1. Poništava se Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme unutarnje revizora u Službu za unutarnju reviziju Međimurske županije, KLASA: 112-02/18-02/2, URBROJ:2109/1-01-18-01 od 6. travnja 2018. godine, objavljen u „Narodnim novinama“ broj 35/18. od 13. travnja 2018. godine te na mrežnim stranicama Međimurske županije.
2. Protiv ove Odluke o poništenju natječaja nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
3. Ova Odluka objavit će se u „Narodnim novinama“ i na web stranici Međimurske županije.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
KLASA: 112-02/18-02/2
URBROJ: 2109/1-01-18-7
Čakovec, 12. lipnja 2018.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content