Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MARIJA ŠČAVNIČAR

Datum objave: 30. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-05/000015
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0008
Čakovec, 30.05.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MARIJA ŠČAVNIČAR, HR-40311 LOPATINEC, OKRUGLI VRH 68A
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za
- građevinu stambene namjene,
izgrađenu na katastarskim česticama k.č.br. 8384/5, 8409, 8384/3, 8386/3, 8384/4, 8384/2 i 8386/2 k.o. Lopatinec, Okrugli Vrh 68A.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.06.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content