Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta - vodnogospodarskog sustava – građenje magistralnog vodovoda Selnica - Vrhovljan

Datum objave: 16. svibnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004
URBROJ: 2109/1-09-1/01-18-0005
Čakovec, 15.05.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o., HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – građenje magistralnog vodovoda Selnica - Vrhovljan,
na katastarskim česticama u k.o. Selnica, k.o. Hlapićina i k.o. Sveti Martin na Muri (lokacija naselja Selnica, Hlapičina, Donji Koncovčak, Kapelščak, Žabnik i Vrhovljan na području Općine Selnica, Grada Mursko Središće i Općine Sveti Martin na Muri)
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2018. godine od 08:30 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content