Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

3. sjednica Odbora za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu

Datum objave: 16. svibnja 2018.

Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/18-03/5
URBROJ: 2109/1-02-18-1
Čakovec, 16. 05. 2018.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10 i 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
3. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za utorak, 22. 05. 2018. godine u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. godinu;
b) Izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2017. godinu;
c) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2017. godini,
d) Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2018. godinu.
2. Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Međimurje d.o.o. za 2017. godinu.
3. Informacije, pitanja i prijedlozi.
 
Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Nenad Hranilović, mag. oec., v.r.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content