KLASA: 112-02/18-03/1
URBROJ: 2109/1-12-18-9
Čakovec, 25. travnja 2018.

POZIV
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U
SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU
SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE – VIŠI STRUČNI SURADNIK – RAD NA PROJEKTU

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, a koji je bio objavljen na stranicama HZZ – Burza rada dana 17. travnja 2018. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 7. svibnja 2018. godine, s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog dijela testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviještena putem elektroničke pošte koju su naznačili u svojoj prijavi na oglas.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA