Odbor za mladež
KLASA: 021-06/18-03/3
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 19. 03. 2018.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za mladež
za utorak – 27. ožujka 2018. godine u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju uz poziv i za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Ivica Baksa v.r.