Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta MEĐIMURSKE VODE d.o.o.

Datum objave: 13. ožujka 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000042
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0004
Čakovec, 12.03.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
MEĐIMURSKE VODE d.o.o. HR-40000 Čakovec,
Matice hrvatske 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeraciju Mursko Središće (I. etapa) - 1. faza (komponente A1, B1, B2, B3), 2. skupine,
na k.č. u k.o. Mursko Središće i k.o. Zebanec (Grad Mursko Središće).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2018. godine, od 09:00 do 12,00 sati, na lokaciji u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba broj 9 – prizemno.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content