Konsolidirana financijska izvješća – referentna stranica 2017

Konsolidirano financijsko izvješće – BIL-2017

Konsolidirano financijsko izvješće – OBVEZE-2017

Konsolidirano financijsko izvješće – PR-RAS-2017

Konsolidirano financijsko izvješće – P-VRIO-2017

Konsolidirano financijsko izvješće – RAS funkcijski-2017