Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

  PRAVILNIK o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec

Datum objave: 28. veljače 2018.

Temeljem članka 4. Odluke o osnivanju Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/12) i članka 10. Statuta Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec, od 10. 12. 2012. godine, Upravni odbor Zaklade, na 29. sjednici održanoj 31. siječnja 2020. godine, donio je

P R A V I L N I K
o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći
Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se mjerila i postupci za dodjelu potpora i interventne pomoći Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec ( u daljnjem tekstu: Zaklada ).
Članak 2.
Potpora je jednokratna novčana pomoć koja se isplaćuje na račun korisnika potpore temeljem javnog poziva. Dodjeljuju se kao novčana potpora učenicima srednjih škola, redovnim studentima, studentima poslijediplomskih studija te za određene oblike cjeloživotnog učenja/obrazovanja.
Jednom korisniku se godišnje može dodijeliti potpora u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kn ( slovima: pettisućakuna ).
Članak 3.
Interventna pomoć je jednokratna novčana pomoć koja se isplaćuje na račun korisnika temeljem zamolbe upućene Zakladi u slučaju nastanka iznimno teških socijalnih prilika koje bi mogle ugroziti nastavak školovanja te u svrhu sufinanciranja natjecanja i različitih vrsta stručnih usavršavanja. Dodjeljuje se učenicima srednjih škola i redovnim studentima visokoškolskih ustanova. Jednom korisniku se tijekom godine može dodijeliti maksimalan iznos do 3.000,00 kn ( slovima: tritisućekuna ).
Ukoliko je prijavitelju pomoći već bila dodijeljena potpora tijekom školske godine u kojoj se ponovno traži i interventna pomoć, isti nema pravo na interventnu pomoć.
U svrhu interventne pomoći Zaklada može izdvojiti maksimalno 20.000,00 kuna ( slovima: dvadesettisućakuna ) godišnje.
Članak 4.
Korisnici potpore ili interventne pomoći moraju imati prebivalište na području Međimurske županije u trajanju neprekidno najmanje pet godina prije raspisivanja javnog poziva ili podnošenja zamolbe. Zajedničko domaćinstvo korisnika potpore čine članovi obitelji koji imaju prebivalište i boravište na istoj adresi.
Članak 5.
Upravni odbor će prije raspisivanja javnog poziva donijeti Odluku o kategorijama i kriterijima dodijele potpora te sustavu bodovanja temeljem kojeg će ocijeniti pristiglu dokumentaciju.
Članak 6.
Potpore za srednjoškolsko obrazovanje dodjeljuju se učenicima srednjih škola na osnovi socijalnih kriterija. Ukupni dohodak kućanstva, po članu, mjesečno ne smije prelaziti 50% proračunske osnovice u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva.
Članak 7.
Činjenice bitne za donošenje odluke o dodjeli potpora Zaklada utvrđuje na osnovi prikupljene vjerodostojne dokumentacije od prijavitelja, mišljenja Centra za socijalnu skrb i socijalnog vijeća grada ili općine u kojoj učenik živi. Bitnom činjenicom za donošenje odluke o dodjeli potpore smatra se i dokaz da se radi o učeniku bez adekvatne roditeljske skrbi ili udomljenom učeniku.
Članak 8.
Potpore za srednjoškolsko obrazovanje temeljem izvrsnosti dodjeljuju se učenicima srednjih škola, pojedincima nagrađenim na državnim natjecanjima iz društveno-humanističkih, prirodoslovno-matematičkih i strukovnih područja za tekuću školsku godinu.
Članak 9.
Potpore za studij na osnovi socijalnih kriterija dodjeljuju se redovnim studentima visokoškolskih ustanova. Ukupni dohodak kućanstva, po članu, mjesečno ne smije prelaziti 50% proračunske osnovice u godini koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva.
Članak 10.
Činjenice bitne za donošenje odluke o dodjeli potpora Zaklada utvrđuje na osnovi prikupljene vjerodostojne dokumentacije koje daju sami prijavitelji, mišljenja Centra za socijalnu skrb i socijalnog vijeća grada ili općine u kojoj student živi ukoliko prihodi po članu obitelji nisu veći od polovice osobnog poreznog odbitka. Bitnom činjenicom za donošenje odluke o dodjeli potpore smatra se i dokaz da se radi o studentu bez roditeljske skrbi ili udomljenom studentu.
Članak 11.
Potpore za studij na osnovi kriterija izvrsnosti neovisno o socijalnim kriterijima dodjeljuju se samo redovnim studentima 2. i 3. godine dodiplomskog studija, studentima diplomskih studija i studentima 2.,3.,4.,5. i 6. godine integriranih studija, a koji su tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuje potpora ispunili sve svoje studentske obveze (položili sve studijskim programom predviđene ispite čime su ostvarili maksimalan broj ECTS bodova) te koji su ostvarili prosjek ocjena izvrstan.
Članak 12.
Potpore na poslijediplomskim studijima dodjeljuju se studentima doktorskih studija za financiranje istraživanja, pripremu doktorskih radova i troškove obrane doktorske disertacije. Prednost pri dodjeli potpora za istraživanja i za pripremu doktorskih radova imat će doktoranti s većim prosjekom ocjena postignutih na doktorskom studiju te oni čiji su radovi vezani uz teme od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije.
Članak 13.
Upravni odbor Zaklade može, ukoliko raspolaže sredstvima, odlučiti da će dio potpora dodijeliti i za određene oblike cjeloživotnog učenja odnosno obrazovanja odraslih.
Članak 14.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec koji je Upravni odbor Zaklade donio na 8. sjednici održanoj 9. svibnja 2014. godine.
Čakovec, 31. siječanj 2020.
 
PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA
Sandra Herman, univ.spec.oec.

Djeca iz Međimurja učit će u Newtonovim sobama u Centru LORI, zahvaljujući sporazumu Međimurske županije i Ludbrega
Stotinu darovitih informatičara i IT stručnjaka u Međimurju  okupila Zimska škola informatike
Danas je rođendan Muzeja Međimurja Čakovec, čuvara kulturno-povijesnog blaga našega kraja
Međimurska županija podržava daljnje aktivnosti Centra za pomoć u kući, osnažujući podršku starijim i nemoćnim sugrađanima
Župan Matija Posavec čestitao europskom viceprvaku i najboljem junioru svijeta Svenu Strahiji
Objavljen poziv za turističke manifestacije i dodijeljeni certifikati za postignuća u održivom turizmu
RJEŠENJE o potrebi postupka prethodne ocjene prihvatljivnosti zahvata za ekološku mrežu - Pošumljavanje Donja Dubrava
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu dara u naravi u obliku poklon bona hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata s područja MŽ
JAVNI NATJEČAJ za sufinanciranje programa i projekata udruga u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024.
Međimurska županija objavila Javni natječaj za su/financiranje programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju u području zaštite prava potrošača, zdravstvene i socijalne zaštite, brige o djeci i mladima te ljudskih prava, demokratizacije i razvoja civilnog društva u 2024. godini
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content