Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2018. godini

Datum objave: 28. veljače 2018.

Temeljem članka 10. Statuta Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec (dalje: Zaklada) i članka 1. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora i pomoći Zaklade (dalje: Pravilnik) Upravni odbor Zaklade 26.02.2018. raspisuje:

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA
UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA I STUDENTIMA U 2018. GODINI

1. Potpore učenicima srednjih škola:
1.1. Potpore se dodjeljuju se isključivo učenicima srednjih škola koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva, ukoliko ukupni dohodak kućanstva učenika, po članu, mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice za 2017. godinu (50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn).
1.2. Zainteresirani učenici dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-1)
- potvrdu o redovnom upisu u srednju školu
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljiva činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina
- presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka
- IBAN podnositelja prijave ili roditelja/skrbnika na koji će isplatiti novčana pomoć
- učenici bez adekvatne roditeljske skrbi mogu priložiti i mišljenje Centra za socijalnu skrb
2. Potpore studentima visokoškolskih ustanova :
2.1. Potpore za studij dodjeljuju se isključivo redovnim studentima visokoškolskih ustanova koji imaju prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju najmanje pet godina prije raspisivanja ovog poziva. Potpore studentima daju se na osnovi socijalnog kriterija te kriterija izvrsnosti.
2.1.1 Potpora prema socijalnom kriteriju može se dati studentu ukoliko ukupni dohodak kućanstva, po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice u 2017. godini (50% proračunske osnovice iznosi 1.663,00 kn).
2.1.2. Zainteresirani studenti dužni su prilikom prijave na javni poziv dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-1)
- potvrdu o redovnom upisu na studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo činjenica da podnositelj prijave ima prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina
- presliku posljednjeg odreska od plaće, mirovine ili invalidnine, odnosno ostalih stalnih primanja svakog od članova zajedničkog domaćinstva
- potvrdu o nezaposlenosti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe Čakovec za nezaposlene članove
- potvrdu nadležne Porezne uprave o visini dohotka
- IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti novčana pomoć
- studenti bez adekvatne roditeljske skrbi mogu priložiti i mišljenje Centra za socijalnu skrb
2.2.1. Potpora prema kriteriju izvrsnosti dodjeljuje se samo redovnim studentima 2. i 3. godine dodiplomskog studija, studentima diplomskih studija i studentima 2.,3.,4.,5. i 6. godine integriranih studija, a koji su tijekom akademske godine 2016/2017 ispunili sve svoje studentske obveze (položili sve studijskim programom predviđene ispite čime su ostvarili maksimalan broj ECTS bodova) te koji su ostvarili prosjek ocjena izvrstan.
2.2.2. Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-2)
- potvrdu o redovnom upisu na studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina
- odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore)
- IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti novčana pomoć
3. Potpore studentima za poslijediplomske studije:
3.1. Potpora za poslijediplomski studij dodjeljuje se studentima poslijediplomskih studija
3.2. Potpora za poslijediplomski studij dodjeljuje se prvenstveno studentima doktorskih studija za financiranje istraživanja, pripremu doktorskih radova i troškove obrane doktorske disertacije.
3.3 Studenti su prilikom prijave na javni poziv dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:
- ispunjenu prijavu (OBRAZAC-2)
- potvrdu o upisu na poslijediplomski studij
- potvrdu o prebivalištu iz koje je vidljivo da podnositelj prijave ima prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije u neprekidnom trajanju od najmanje pet godina,
- odgovarajuću ispravu visokoobrazovne ustanove iz koje je razvidan podatak o ostvarenom maksimalnom broju bodova, prosjeku ocjena te podatak da je prijavitelj položio sve ispite (sve tijekom akademske godine koja je prethodila godini u kojoj se dodjeljuju potpore),
- obrazloženje prijavitelja iz kojeg je vidljivo da je rad od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije
- IBAN podnositelja prijave na koji će se isplatiti novčana pomoć
3.4. Prednost pri dodjeli potpora za istraživanja i za pripremu doktorskih radova imat će doktoranti s većim prosjekom ocjena postignutih na doktorskom studiju, te oni čiji su radovi vezani uz teme od neposrednog interesa za gospodarski, kulturni, obrazovni i znanstveni razvoj Međimurske županije
4. Završne odredbe:
4.1. Zainteresirane osobe dostavljaju prijave na ovaj javni poziv sa svom traženom dokumentacijom u zatvorenim kuvertama osobno ili poštom na adresu:

Međimurske zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec
R. Boškovića 2
40000 Čakovec
„Javni poziv za dodjelu potpora učenicima srednjih škola i studentima u 2018. godini“

Rok za dostavu prijava je 31.03. 2018. godine.
Napomena: Priložena dokumentacija neće se vraćati pošiljatelju, ali će se koristiti samo za potrebe Javnog poziva.
4.2. Odluku o dodjeli potpora, na temelju prethodno usvojenih kriterija, donosi Upravni odbor Zaklade, ovisno o broju zaprimljenih prijava i raspoloživim sredstvima Zaklade. Rezultati javnog poziva biti će službeno objavljeni na mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr najkasnije do 20. travnja 2018. godine.
4.3. Primjerak traženog obrasca može se preuzeti na www.medjimurska-zupanija.hr
4.4. Dodatne informacije u vezi predmetnog poziva mogu se dobiti u Zakladi kod Bujan Emila, osobe zadužene za informacije, stručne i administrativne poslove Zaklade.
( Kontakt: tel: 040/374-252, zaklada.dr.vinko.zganec@medjimurska-zupanija.hr )
Čakovec, 26.02.2018.
Predsjednica Upravnog odbora Zaklade
Sandra Herman, univ.spec.oec.
 
Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content