Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNA RASPRAVA o prijedlogu II. Izmjena i dopuna prostornog plana Međimurske županije

Datum objave: 23. veljače 2018.

Na temelju odredbe članka 96. stavak 2. i odredbe članka 113. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13), te odredbe članka 59. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 65/17) i Odluke Župana o utvrđivanju Prijedloga II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije od 21. veljače 2018. godine, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA
PROSTORNOG PLANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.

Javna rasprava i javni uvid u Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije trajat će 15 dana, te započeti 30. travnja 2018. godine i završiti zaključno sa 14. svibnja 2018. godine.

II.

Javni uvid moći će se obaviti od 30. travnja 2018. godine do 14. svibnja 2018. godine u službenim prostorijama Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije Čakovec, Ruđera Boškovića 2 (radnim danom od 8 do 15 sati) i u službenim prostorijama općina i gradova Međimurske županije (radnim danom od 8 do 14 sati).
Za vrijeme trajanja javne rasprave i javnog uvida Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije biti će dostupan javnosti na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije (www.medjimurska-zupanija.hr), službenim mrežnim stranicama Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije (www.zavod.hr), te u službenim prostorijama općina i gradova Međimurske županije.

III.

Javna izlaganja o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije održat će se prema sljedećem rasporedu:
a. 07. svibnja 2018. godine u 9 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2 (za jedinice lokalne samouprave i javnopravna tijela);
b. 08. svibnja 2018. godine u 18 sati u zgradi Scheier u Čakovcu, Matice hrvatske 1 (za zainteresiranu javnost s područja Grada Čakovca, te Općina Nedelišće, Strahoninec, Belica, Dekanovec, Domašinec, Podturen, Mala Subotica, Orehovica, Pribislavec, Sveti Juraj na Bregu i Šenkovec);
c. 09. svibnja 2018. godine u 18 sati u vijećnici Grada Preloga, Glavna 33 (za zainteresiranu javnost s područja Grada Preloga, te Općina Donji Kraljevec, Goričan, Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec i Sveta Marija);
d. 10. svibnja 2018. godine u 18 sati u vijećnici Grada Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10 (za zainteresiranu javnost s područja Grada Mursko Središće, te Općina Štrigova, Sveti Martin na Muri, Gornji Mihaljevec, Selnica i Vratišinec).

IV.

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe zainteresirane javnosti na Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije moći će se:
a. dostaviti pisanim putem nositelju izrade Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, zaključno sa 14. svibnja 2018. godine;
b. dati usmeno u zapisnik za vrijeme trajanja javnih izlaganja;
c. upisivati u knjigu primjedbi na mjestu javnog uvida za vrijeme trajanja javnog uvida zaključno sa 14. svibnja 2018. godine.
Mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji neće biti dostavljeni u roku ili neće biti čitko pisani neće se uzeti u obzir prilikom pripreme izvješća o javnoj raspravi.

V.

Pozivaju se svi zainteresirani da sudjeluju u javnoj raspravi dostavom svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi u roku i na način određen ovom objavom.

VI.

Javna rasprava o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije objavit će se u službenom glasilu Međimurske županije, na mrežnim stranicama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja i na mrežnim stranicama Međimurske županije.

VII.

Za vrijeme trajanja javne rasprave Prijedlog II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije stavit će se na javni uvid na oglasnu ploču Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, mrežne stranice Upravnog odjela, te informacijski sustav prostornog uređenja.

VIII.

Nositelj izrade će svim javnopravnim tijelima određenim posebnim propisima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu II. Izmjena i dopuna PPMŽ-a dostaviti posebnu obavijest o javnoj raspravi sukladno Zakonu o prostornom uređenju.
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije
KLASA: 350-01/16-01/26
URBROJ: 2109/1-09/1-18-47
Čakovec, 23. veljače 2018.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content