KLASA: 112-02/18-03/2
URBROJ:2109/1-03-18-8
Čakovec, 16. veljače 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA JAVNU NABAVU

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, za prijam u službu višeg stručnog suradnika za javnu nabavu, na neodređeno vrijeme. Javni natječaj je bio objavljen u Narodnim novinama broj 10. od 31. siječnja 2018. godine, te na web stranicima Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 23. veljače 2018. godine, s početkom u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatima, ukoliko ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidati će osobno biti obaviješteni putem email adrese koju su naznačili u svojoj prijavi na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA