Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

4. sjednica Skupštine Međimurske županije - 22. veljače 2018. godine

Datum objave: 16. veljače 2018.

KLASA: 021-05/18-03/1
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 15.veljače 2018.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
4. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 22. veljače 2018. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG STATUTARNE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Siniša Šalamon, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise.
2. PRIJEDLOG POSLOVNIČKE ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za Statut, Poslovnik i propise
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Siniša Šalamon, predsjednik Odbora za Statut, Poslovnik i propise.
3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
4. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA O KREDITNOM ZADUŽENJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
5. A)PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI.
B)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
6. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i Branko Sušec, univ.spec.oec./prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport.
7. A) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI.
B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2018. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing. i Branko Sušec, univ.spec.oec./prof., pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu i šport.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
9. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O OČUVANJU I ZAŠTITI MEĐIMURSKIH ZAVIČAJNIH PASMINA DOMAĆIH ŽIVOTINJA.
- predlagatelj je vijećnik Marijan Varga.
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je vijećnik Marijan Varga.
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2017. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, zamjenik župana.
11. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Josip Grivec, zamjenik župana.
12. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIKLJUČENJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE EUROPSKOJ GRUPACIJI ZA TERITORIJALNU SURADNJU „MURA REGIJA“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Darko Radanović, mag. inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti i Mario Moharić, dr.vet.med. predsjednik EGTS Mura Regija.
13. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POKROVITELJSTVA NAD 75. OBLJETNICOM OSNIVANJA MEĐIMURSKE PARTIZANSKE ČETE.
- predlagatelj je vijećnik Mladen Novak, dipl.ing.
- izvjestitelj za davanje obrazloženja je vijećnik Mladen Novak, dipl.ing.
14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije.
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i dr.sc. Sonja Tošić Grlač, privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb.
15. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJICE ZAKLADE ZA PREVENCIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije.
16. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU UPRAVITELJA MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije.
17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374 – 116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.
 
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content