KLASA: 112-02/18-02/1
URBROJ:2109/1-01-18-6
Čakovec, 13. veljače 2018.

P O Z I V
ZA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, a koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 9 od 26. siječnja 2018. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za predmetno radno mjesto održat će se 23. veljače 2018. godine, s početkom u 10,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Intervju s kandidatkinjom, ukoliko ostvari najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisanog testiranja, obavit će se isti dan.

Zbog zaštite osobnih podataka, kandidatkinja će osobno biti obaviještena putem email adrese koju je naznačila u svojoj prijavi na javni natječaj.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA