Predmet ovog Natječaja je prikupljanje pisanih prijedloga programa udruga iz područja zaštite potrošača (edukacija, informiranje i savjetovanje potrošača) koji će se financirati iz Proračuna Međimurske županije u 2018. godini., temeljem Odluke o načinu raspodjele sredstava iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu namijenjene financiranju programa koje provode udruge za zaštitu potrošača na području Međimurske županije.

Natječaj je otvoren do 15. veljače 2018. godine.

Sva potrebna dokumentacija nalazi se u prilogu objave.

 

 1. Natječaj – Obrazac 1 (pdf format)
 2. Upute za prijavitelje – Obrazac 2 (pdf format)
 3. Opisni prijavni obrazac – Obrazac 3 (word format)
 4. Obrazac proračuna – Obrazac 4 (excel format)
 5. Obrazac Izjave o partnerstvu – Obrazac 5 (word format)
 6. Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja – Obrazac 6 (word format)
 7. Popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu – Obrazac 7 (word format)
 8. Obrazac za ocjenu kvalitete – Obrazac 8 (word format) – sastavni dio Uputa za prijavitelje
 9. Obrazac ugovora – Obrazac 9 (pdf format)
 10. Obrazac za opisni izvještaj – Obrazac 10 (word format)
 11. Obrazac za financijski izvještaj – Obrazac  11 (excel format)
 12. Obrazac Izjave o neosuđivanosti i nepostojanju poreznog duga – Obrazac 12 (word format)

Odluka 2018 (PDF)