Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja
za prijam u službu na neodređeno vrijeme

KLASA: 112-02/17-03/8
URBROJ:2109/1-08-18-9
Čakovec, 15.01.2018.

O B A V I J E S T
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U
UPRAVNI ODJEL ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I ŠPORT (prije Upravni odjel za društvene djelatnosti) – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJSKE I PRAVNE POSLOVE TE EU PROJEKTE

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za obrazvanje, kulturu i šport (prije Upravni odjel za društvene djelatnosti), na radno mjesto višeg stručnog suradnika za financijske i pravne poslove te EU projekte, obavještava kandidate koji su udovoljili formalnim uvjetima iz javnog natječaja da će se pisana provjera znanja i sposobnosti održati

22. siječnja 2018. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.

Kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su:

SVETLANA TOMIČIĆ
NATALIJA KOZAR
VELIMIR KRACIK
DUNJA KOSI
MELITA ŽELEZNJAK

Intervju s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova na pisanom testiranju održat će se isti dan.

Upute i obavijesti kandidatima kao i pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljene su na web stranicama Međimurske županije.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA