KLASA: 112-02/17-03/10
URBROJ:2109/1-12-18-4
Čakovec, 10.01.2018.

P O Z I V
KANDIDATKINJI PRIJAVLJENOJ NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB – VIŠI STRUČNI SURADNIK – VODITELJ PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidatkinju koja ispunjava formalne uvjete iz oglasa, za radno mjesto višeg stručnog suradnika – voditelja projekta, koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavnje – Burza rada, dana 27.12.2017. godine te na web stranicama Međimurske župaanije.

Testiranje za za predmetno radno mjesto održat će se 16. siječnja 2018. godine, u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 12,00 sati.

Kandidatkinja koja je zadovoljila formalne uvjete iz oglasa i koja se poziva na testiranje je:

  • MORANA KIŠ

 

 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA