KLASA: 112-02/17-03/7
URBROJ:2109/1-03-18-9
Čakovec, 8.01.2018.

P O Z I V
KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIMA NA OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA – ADMINISTRATOR PROJEKTA

Povjerenstvo za provedbu oglasa poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, za radno mjesto administratora projekta, koji je bio objavljen na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavnje – Burza rada, dana 22.12.2017. godine te na web stranicama Međimurske župaanije.

Testiranje za za predmetno radno mjesto održat će se 15. siječnja 2018. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, s početkom u 9,00 sati.

Kandidatkinje koje su zadovoljile formalne uvjete iz oglasa i koje se pozivaju na testiranje su:

1. LANA KRIŠTOFIĆ
2. SARA POSAVEC
3. JASMINKA BEGIĆ
4. MARTA MARKAČ
5. ŠTEFICA HORVAT
6. ANA NOVAK

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU OGLASA