Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Međimurske vode d.o.o. - rekonstrukciju vodoopskrbne mreže naselja Zebanec Selo, Donji Zebanec, Gornji Zebanec

Datum objave: 8. siječnja 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000199
URBROJ: 2109/1-09-2/07-18-0004
Čakovec, 08.01.2018.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Međimurske vode d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, HR-40000 Čakovec, Matice hrvatske 10
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole, za:
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda - rekonstrukciju vodoopskrbne mreže naselja Zebanec Selo, Donji Zebanec, Gornji Zebanec te rekonstrukciju spojnog cjevovoda Donji Zebanec, 2. skupine,
na k.č. k.o. Selnica i k.o. Zebanec,
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.01.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji ovog Upravnog odjela u Čakovcu, R. Boškovića 2, soba bvroj 9 – prizemno.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.
DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica
3. Na katastarskim česticama za koje se izdaje akt
4. U spis, ovdje

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content