Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta OPĆINA MALA SUBOTICA - izgradnja ulica i staza novog naselja “Gornje Trate“

Datum objave: 7. prosinca 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000044
URBROJ: 2109/1-09-2/01-17-0006
Čakovec, 05.12.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA MALA SUBOTICA , HR-40321 Mala Subotica, Glavna 29A
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene ulice Zorana Šegovića te izgradnja ulica i staza novog naselja “Gornje Trate“ u Maloj Subotici,
na građevnoj čestici k.č.br. rekonstrukcije ulice Zorana Šegovića 1326/1 i 1326/2 na potezu Ulice Braće Radića do Ulice Nikole Tesle, a zahvaća dijelom i katastarske čestice ulica koje se spajaju na nju (k.č.br. 1323, 1324, 1325, 115/10, 1327 k.o. Benkovec), a izgradnja ulica na k.č.br. 116/54 i 1352 k.o. Benkovec, Mala Subotica.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.12.2017. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, prizemlje, soba 10, telefon 040/374-264.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content