Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. - obilaznica Šenkovca

Datum objave: 10. studenoga 2017.

Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000006
URBROJ: 2109/1-09/02-17-0010
Čakovec, 10.11.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta , HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - obilaznica Šenkovca,
na katastarskim česticama k.o. Pribislavec, k.o. Mihovljan, k.o. Mačkovec, k.o. Novo Selo Rok Novo Selo Rok i k.o. Zasadbreg, na području Grada Čakovca i Općine Pribislavec u Međimurskoj županiji.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.11.2017 u vremenu od 9 do 15 sati sati, na lokaciji – Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, prizemlje lijevo soba broj 2.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
PROČELNIK
Stjepan Lacković, dipl.iur.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content