Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Javni poziv za uvid u spis predmeta Hrvatske ceste d.o.o. - rekonstrukciju državne ceste DC3 - Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec

Datum objave: 9. studenoga 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000103
URBROJ: 2109/1-09-2/07-17-0010
Čakovec, 09.11.2017.
Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske ceste društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, HR-10000 Zagreb, Vončinina 3
- dostavlja se
I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – rekonstrukciju državne ceste DC3, dionica: Donji Pustakovec - Mala Subotica - Štefanec, 2. skupine,
na katastarskim česticama zemljišta u k.o. Benkovec, k.o. Donji Pustakovec, k.o. Ivanovec, k.o. Jurčevec, k.o. Mala Subotica, k.o. Palovec, k.o. Pribislavec, k.o. Strelec, k.o. Štefanec, na području Općine Donji Kraljevec, Općine Mala Subotica i Grada Čakovca u Međimurskoj županiji.
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017 u 9,00 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša u Ćakovcu, Ruđera Boškovića 2, prizemlje - soba broj 9.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
STRUČNI SURADNIK ZA GRADNJU
Ana Belčić, ing.građ.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content