Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

NATJEČAJ za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

Datum objave: 16. listopada 2017.

Na temelju odredbe članka 9. Pravilnika o učeničkim i studentskim kreditima („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 29/10, 1/12 i 16/12), župan Međimurske županije 16. listopada 2017. raspisuje

Natječaj za dodjelu studentskih kredita i kredita za školarine

I.

Pravo na dodjelu kredita imaju građani koji imaju prebivalište na području Međimurske županije kontinuirano najmanje dvije godine prije raspisivanja ovog natječaja ukoliko su:
1. redovni studenti dodiplomskih, diplomskih ili integriranih studija u Republici Hrvatskoj ili u zemljama Europske unije
2. redovni ili izvanredni studenti dodiplomskih, diplomskih, integriranih ili poslijediplomskih studija koji plaćaju školarinu na hrvatskim visokoškolskim ustanovama.

II.

Dokumenti potrebni za prijavu na natječaj za dodjelu kredita su:
1. ispunjen i potpisan obrazac prijave
2. potvrda o upisu iz koje je vidljiv status studenta, studij i studijski smjer te posljednji upisani semestar ili potvrda o ostvarenom pravu upisa na studij (ukoliko se kredit traži za školarinu)
3. preslika osobne iskaznice studenta ili potvrda o njegovu prebivalištu ukoliko dovoljno trajanje prebivališta nije vidljivo iz osobne iskaznice
4. potvrda o iznosu školarine s rokovima u kojima treba biti plaćena (ukoliko se kredit traži za školarinu).

III.

Redovnim se studentima krediti isplaćuju na osobne račune u mjesečnim ratama od po 1.000 kuna, a krediti za školarine isplaćuju se isključivo na račune visokoškolskih ustanova.
Kredit se dodjeljuje na osnovi ugovora s Privrednom bankom Zagreb d.d. Vraćanje kredita osigurava se jamstvom ili drugim Banci prihvatljivim instrumentom osiguranja.
Uz uvjete iz Pravilnika, Međimurska županija preuzima obvezu podmirenja kamata odobrenog kredita za vrijeme isplate i počeka te najmanje 1% kamata tijekom otplate kredita. Obvezu vraćanja glavnice, preostalih kamata i drugih obveza po kreditu preuzima korisnik. Rok otplate za redovne je studente jednak dvostrukom vremenu korištenja – maksimalno 120 mjeseci. Za korisnike kredita za školarine rok otplate kredita jednak je vremenu korištenja kredita.

IV.

Prijave sa svom potrebnom dokumentacijom podnose se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec, do 20.11.2017.

V.

Odluku o dodjeli kredita donosi Povjerenstvo za dodjelu učeničkih i studentskih kredita Međimurske županije, a obavijesti o rezultatima natječaja bit će odaslane sudionicima najkasnije do 18.12.2017.

VI.

Ovaj natječaj, obrasci za podnošenje prijava te Pravilnik o učeničkim i studentskim kreditima (s izmjenama i dopunama) objavljeni su na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
KLASA: 604-02/17-02/4
URBROJ:2109/1-01-17-1
Čakovec, 16.10.2017.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.
 
Prilozi:

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content