Kolegij gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji
KLASA: 022-04/17-02/4
URBROJ: 2109/1-01-17-1
Čakovec, 25. 09. 2017.

Temeljem članka 6. Poslovnika o radu Kolegija gradonačelnika i načelnika općina u Međimurskoj županiji

s a z i v a m
2. SJEDNICU KOLEGIJA GRADONAČELNIKA I
NAČELNIKA OPĆINA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI
za srijedu, 27. 09. 2017. godine s početkom u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Rasprava o Nacrtu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
– Izvjestitelji su: Matija Posavec, mag. ing., župan i Bruno Hranić, glavni tajnik Udruge općina u Republici Hrvatskoj

2. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim pozvane da sjednici obvezno prisustvuju ili da pošalju svog zamjenika.

S poštovanjem,

ŽUPAN

Matija Posavec, mag. ing.