Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

2. sjednica Skupštine Međimurske županije - 28.rujna 2017.

Datum objave: 22. rujna 2017.

KLASA: 021-05/17-03/12
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 20.09.2017.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14),

s a z i v a m
2. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 28. rujna 2017. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. a) IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O STAVLJANJU MANDATA U MIROVANJE IZ OSOBNIH RAZLOGA I IMENU ZAMJENIKA VIJEĆNIKA KOJI UMJESTO IZABRANOG VIJEĆNIKA POČINJE OBNAŠATI VIJEĆNIČKI MANDAT.
b) POLAGANJE PRISEGE.
- predlagatelj je Mandatna komisija,
- Izvješće će na samoj sjednici podnijeti Dražen Vidović, dipl.ing., predsjednik Mandatne komisije.
2. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing.,župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing.,župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije.
4. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA – 30. LIPNJA 2017. GODINE. - predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O USTROJU I NADLEŽNOSTIMA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE. - predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur.,pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI NEKRETNINE U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“ (k.o. Čakovec, kat.čest. 1729/15)
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur.,pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove
7. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O KOEFICIJENTIMA ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA I SLUŽBI ZA UNUTARNJU REVIZIJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
8. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SRPANJ – PROSINAC 2017. GODINE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
9. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRIJENOSA OSNIVAČKIH PRAVA NAD USTANOVOM – DOM ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „Sigurna kuća“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl, iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
10. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA IMENOVANJE NAČELNIKA POLICIJSKE UPRAVE MEĐIMURSKE.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec., mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
11. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
12. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU MASTER PLANA ZA INTEGRIRANI PRIJEVOZ PUTNIKA (PROJEKT RAZVOJA INTEGRIRANOG PRIJEVOZA PUTNIKA I INTERMODALNOG PRIJEVOZA TERETA NA PODRUČJU REGIJE SJEVERNE HRVATSKE).   *(Master plan Integrirani prijevoz putnika (PDF - 47Mb)
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Darko Radanović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti i Ivan Šimunec, mag.ing,traff., predstavnik tvrtke Mobilita Evolva d.o.o., izrađivač Master plana
13. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2017. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a.
14. a) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU.
b) PRIJEDLOG PROJEKCIJE PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2019. I 2020. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica ŽUC-a.
15. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O. ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Vinković, dipl.ing., direktor MIN-a.
16. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE – REDEA D.O.O. ZA 2016 GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Sandra Polanec Marinović, dipl.inf., direktorica REDEA-a.
17. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU DRUŠTVA „PIŠKORNICA“ D.O.O. ZA 2016. GODINU
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Jozinović, direktor Piškornice d.o.o.
18. INFORMACIJA O STANJU I KRETANJIMA MEĐIMURSKOG GOSPODARSTVA U 2016. GODINI.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanja obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Darko Radović, mag.inf., pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti.
19. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Sokač, načelnik Policijske uprave međimurske.
20. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE PRIRODE - JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
22. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA IZBOR I IMENOVANJA.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
23. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA STATUT, POSLOVNIK I PROPISE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
24. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZBORU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ODBORA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA LOKALNU SAMOUPRAVU.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ.spec.oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
29. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
30. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA PROSVJETU, KULTURU I SPORT.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
31. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA ZDRAVSTVO.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA SOCIJALNU SKRB.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
34. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA ODBORA ZA MEĐUŽUPANIJSKU SURADNJU.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
35. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I TURIZAM.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
36. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ODBORA ZA MLADEŽ.
- predlagatelj je Odbor za izbor i imenovanja,
- izvjestiteljica zadužena za davanje obrazloženja je Bernarda Topolko, univ. spec. oec., predsjednica Odbora za izbor i imenovanja.
Zbog opširnosti materijala pod točkom 12., predloženog dnevnog reda, uz poziv za sjednicu vijećnicima je dostavljen samo kratak sažetak Master plana. Uvid u cjeloviti Master plan vijećnici mogu izvršiti na web stranicama Međimurske županije.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content