Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

1. sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Datum objave: 15. rujna 2017.

Odbor za izbor i imenovanja
KLASA: 021-05/17-05/2
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 15.09.2017.
Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m

1. sjednicu Odbora za izbor i imenovanja
za 18. rujna 2017. godine (ponedjeljak) u 9,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA MLADIH MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
2. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA IZBOR ČLANOVA ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
3. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA TEKSTA JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA IMENOVANJE ČLANOVA POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI.
4. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.
5. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNICE I ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA MEĐIMURSKE PRIRODE – JAVNE USTANOVE ZA ZAŠTITU PRIRODE (pravnog slijednika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Međimurske županije).
6. UTVRĐIVANJE PRIJEDLOGA RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA FINANCIJE I PRORAČUN.
7. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNICA
Odbora za izbor i imenovanja
Bernarda Topolko, univ.spec.oec.,v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content