KLASA: 112-02/17-03/5
URBROJ:2109/1-08-17-28
Čakovec, 10.08.2017.

P O Z I V
KANDIDATIMA/KANDIDATKINJAMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidate/kandidatkinje koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 73. od 26. srpnja 2017. godine i na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje za radna mjesta održat će se 17. kolovoza 2017. godine, u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, prema sljedećem rasporedu:

8,00 sati – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA FINANCIJE, PRAVNE POSLOVE I EU PROJEKTE

Kandidati/kandidatkinje koji su zadovoljili formalne uvjete iz javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje za radno mjesto – viši stručni suradnik za financije, pravne poslove i eu projekte su:

1. ALEKSANDRA LIČANIN
2. HRVOJE HERCIGONJA
3. NATALIJA KOZAR
4. MELITA ŽELEZNJAK
5. SANJA KORAJ
6. JANA TRAJKOVA
7. KRUNOSLAV LUKAČEVIĆ
8. VELIMIR KRACIK
9. ANA MARIĆ
10. ANITA FABIĆ
11. DINO MADJAR

12,00 sati – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA NACIONALNE MANJINE I SOCIJALNU ZAŠTITU

Kandidati/kandidatkinje koji su zadovoljili formalne uvjete iz javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje za radno mjesto – viši stručni suradnik za nacionalne manjine i socijalnu zaštitu su:

1. NATALIJA KOZAR
2. MAJA ODRČIĆ MIKULIĆ
3. IVONA LEPEN
4. JANA TRAJKOVA
5. KRUNOSLAV LUKAČEVIĆ
6. ANA MARIJA KLARIĆ
7. GORAN NEŠKOVIĆ
8. MAJA IGREC
9. ANA MARIĆ
10. ANITA FABIĆ
11. MARTINA KOVAČIĆ LESAR
12. IVANA SINKOVIĆ

Intervju će se za oba radna mjesta održati isti dan, a o točnom vremenu bit ćete obaviješteni prilikom dolaska na pisano testiranje.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA