Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Produžen rok za ozakonjenje zgrada do lipnja 2018.

Datum objave: 8. kolovoza 2017.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije ovim putem obavještava da je Zakonom o Izmjenama i dopunama o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 65/17), koji je stupio na snagu 15. srpnja 2017. godine, produžen, odnosno određen je novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade. Predmetnim izmjenama i dopunama tog Zakona propisano je da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju mogu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, te se nakon isteka tog roka isti ne mogu podnijeti. Uvjeti ozakonjena ostaju isti, što znači da će se moći ozakoniti zgrada, rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotgrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže, te zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, uz uvjet da je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi. „Izmjenama i dopunama o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama produžen je rok za predaju zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada do 30. lipnja 2018. godine. Bitno je naglasiti da su uvjeti za legalizaciju ostali isti u odnosu na zakon iz 2012. godine. Što znači, mogu se legalizirati zgrade koje su vidljive na ortofoto karti, snimljene do 21. lipnja 2011. godine. Otvoreno je oko 1800 starih zahtjeva za legalizaciju koji su u procesu rješavanja, međutim stranke nisu u mogućnosti platiti naknadu za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru i njih čekamo za rješavanje otvorenih zahtjeva“, naglasio je pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Stjepan Lacković. Shodno tome, zgrade izrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći legalizirati, odnosno ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. Slijedom toga, pozivaju se svi zainteresirani, odnosno oni koji nisu podnijeli pravovremene zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju, te oni koji nisu legalizirali sve nezakonito izgrađene zgrade na svojoj nekretnini, da od 15. srpnja 2017. godine, zaključno do 30. lipnja 2018. godine, podnesu nove zahtjeve za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu te u Ispostavi u Prelogu.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content