KLASA: 12-02/17-03/1
URBRoj: 2109/1-07-17-15
Čakovec, 31.07.2017.

O B A V I J E S T
KANDIDATIMA PRIJAVLJENIMA NA JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME U UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSKE DJELATNOSTI – VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA EUROPSKE POSLOVE, MEĐUNARODNU SURADNJU I REGIONALNI RAZVOJ

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva na testiranje kandidatkinje koje ispunjavaju formalne uvjete iz natječja koji je bio objavljen u Narodnim novinama, broj 67. od 12. srpnja 2017. godine te na web stranicama Međimurske županije.

Testiranje će se održati 9. kolovoza 2017. godine, s počekom u 9,00 u Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

Kandidatkinje koji su zadovoljili formalne uvjete iz oglasa i koji se pozivaju na testiranje su:

1. KRISTINA KLOBUČARIĆ
2. ANITA FABIĆ
3. JELENA KRALJ
4. DIJANA KRŽINA
5. NATALIJA KOZAR
6. SANJA KORAJ
7. JANA TRAJKOVA
8. MARIJA GUDAN
9. MARIJA STANKOVIĆ

Kandidatkinje koje nisu pozvane na testiranje, nisu udovoljile formalnim uvjetima iz javnog natječaja i o tome će biti pisanim putem obaviještene.

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA