Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Obavijest o produženju roka za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Datum objave: 14. srpnja 2017.

Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen u Narodnim novinama broj 65/17, koji stupa na snagu 15. srpnja 2017. godine, između ostalog, određuje novi rok za podnošenje zahtjeva za donošenje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene zgrade.
Tako je izmjenama i dopunama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama određeno da se zahtjevi za donošenje rješenja o izvedenom stanju mogu podnijeti najkasnije do 30. lipnja 2018. godine, te se nakon isteka tog roka isti više ne mogu podnijeti.
 Slijedom toga obavještavaju se svi zainteresirani, odnosno oni koji nisu podnijeli pravovremene zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju da, od 15. srpnja 2017. godine, mogu podnijeti zahtjeve za donošenje rješenja o izvedenom stanju Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije sa sjedištem u Čakovcu i u Ispostavi Prelog.
Uvjeti ozakonjenja ostaju isti, što znači da će se moći ozakoniti zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta za građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u mjerilu 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotgrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. godine (DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova najmanje jedne etaže, te zgrada koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011, uz uvjet da je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave do 21. lipnja 2011. godine ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj službenoj kartografskoj podlozi.
Dakle, zgrade izgrađene nakon 21. lipnja 2011. godine neće se moći ozakoniti temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.
Također se izmjenama i dopunama Zakona smanjuje broj slučajeva u kojima je mogućnost ozakonjenja bila isključena dosadašnjim Zakonom, što posljedično znači da se povećava broj zgrada koje će se moći ozakoniti.
Za dodatne informacije u pogledu ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada svi zainteresirani mogu se obratiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije.
 
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content