POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE JAVNOG
NATJEČAJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA
UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE SKUPŠTINE
I OPĆE POSLOVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 112-01/17-02/4
URBROJ:2109/1-01-17-7
Čakovec, 05.06.2017.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA/KANDIDATKINJA ZA IMENOVANJE PROČELNIKA UPRAVNOG ODJELA ZA POSLOVE SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE
(objava podataka iz članka 19. ZSNLS-a)

Javni natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove bio je objavljen u Narodnim novinama, broj 49/17., na web stranicama Međimurske županije i na oglasnoj ploči Međimurske županije.

Opis poslova radnog mjesta pročelnika, podaci o plaći te način provođenja prethodne provjere znanja i sposobnosti kao i pravni izvori za pripremu kandidata objavljeni su u „Obavijestima i uputama kandidatima prijavljenim na natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije“ i objavljeni su na web stranicama Međimurske županije.

Sukladno članku 22. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Povjerenstvo za provođenje javnog natječaja za imenovanje pročelnika sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrdilo je da su sve pristigle prijave pravodobne i potpune te da formalnim uvjetima iz javnog natječaja udovoljavaju slijedeći kandidati/kandidatkinje:

Za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove formalne uvjete ispunjavaju:

1. MAJA ČELICA, Varaždin, A.B. Šimića 50
2. NEDA ŠARIĆ, Čakovec, Zrinsko – Frankopanska 10

Intervju se provodi s kandidatima/kandidatkinjama koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz pisanog testiranja i održat će se isti dan.

Pisana provjera znanja i sposobnosti za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove održat će se u utorak 13. lipnja 2017. godine s početkom u 9,00 sati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE
JAVNOG NATJEČAJA

 

Prilog: