Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

OBAVIJEST o vremenu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za prijam u službu na određeno vrijeme - višeg stručnog suradnika za rad na projektu

Datum objave: 27. travnja 2017.

POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME
KLASA: 112-03/17-03/1
URBROJ: 2109/1-08-17-8
Čakovec, 27. travnja 2017.
Na temelju odredbe članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije, objavljuje

OBAVIJEST
O VREMENU ODRŽAVANJA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME - VIŠEG STRUČNOG SURADNIKA ZA RAD NA PROJEKTU

I.

Pisano testiranje kandidata prijavljenih na oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za društvene djelatnosti Međimurske županije na radno mjesto viši stručni suradnik – rad na projektu održat će se dana 5. svibnja 2017. godine u 9,00 sati u Maloj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.

II.

Povjerenstvo za provođenje oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme utvrdilo je listu kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa i koji mogu pristupiti pisanom testiranju.
Formalnim uvjetima udovoljavaju sljedeći kandidati:

1. MATEJA HRANJEC VARGA, Donji Kraljevec, Murska 44

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti smatra se da je povukao svoju prijavu.

III.

Intervju s kandidatima koji na pisanom testiranju ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela provjere znanja i sposobnosti održat će se naknadno, o čemu će kandidati biti pravodobno obaviješteni.

IV.

Upute i obavijesti kandidatima, te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su na mrežnoj stranici Međimurske županije – www.medjimurska-zupanija.hr
Po dolasku na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidati su dužni predočiti odgovarajuću identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja identiteta kandidata.
Izrazi koji se koriste u ovoj obavijesti za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE OGLASA
ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content