Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

8. sjednica Odbora za socijalnu skrb

Datum objave: 5. travnja 2017.

Odbor za socijalnu skrb
KLASA: 550-01/17-03/21
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 3. 04. 2017.
Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
8. sjednicu Odbora za socijalnu skrb
za ponedjeljak - 10. travnja 2017. godine u 14,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. PRIJEDLOG ODLUKE O DONOŠENJU STRATEGIJE RAZVOJA PALIJATIVNE SKRBI U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI OD 2017. DO 2020. GODINE
2. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2017. GODINI
3. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 24. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK ODBORA
Franjo Kravaršćan, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content